Suivre

Vergeet niet dat er nog maar één maand rest voor deze openbare raadpleging over de uitbreiding van 2 kernreactoren. Deze raadpleging staat open voor alle mensen die in een straal van 1000 km rond de kerncentrale van Doel in België wonen. Het gaat om een groot deel van West-Europa en elke inwoner/bedrijf kan meedoen!

Dus help ons alstublieft om het leven op onze planeet te behouden zoals het nu bestaat.
publieksbevraging.typeform.com

· · Web · 0 · 0 · 0
Inscrivez-vous pour prendre part à la conversation
Mastodon Chapril

Chapril, membre du collectif CHATONS, un projet de l'April. Une fois votre compte créé, vous pouvez notamment vous abonner au compte de l'April (l'abonnement au compte admin de cette instance étant automatique).